• Vi ser behovet och efterfrågan på att ha en specifik mottagning för våra hjärtpatienter där de kan få hjälp med ultraljud etc av en specialist.
  • Vi öppnar samtidigt en mottagning för borttagning av leverfläckar.
  • Allt detta kommer vi att starta upp efter sommaren. Väl mött.